Stacks Image 10
KGLichtsignaal is uw partner wanneer u overweegt om locaties in de buitenruimtes professioneel te verlichten. Wij verlichten o.a. parkeerterreinen, woonerven, woonwijken, achterpaden, parkeergarages, provinciale wegen, bedrijventerreinen e.d.
Goede verlichting speelt een veel belangrijker rol dan het simpelweg creëren van een aantrekkelijke leefomgeving. Het zorgt voor een reële verbetering van de herkenning van objecten in de buitenruimte (sociale veiligheid).
Lees meer